AnasayfaHizmetlerİmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Geri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Birim Amiri İbrahim Çiçek'tir. Birime bağlı 2 kişi çalışmaktadır.

Belediyeye bilgi almak amacıyla gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme hizmet ve işlemlerini yapmak, imar işlemleri ile ilgili olan kurallar ve imza yetkileri dahilinde iç/dış yazışmalar yapmak; Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunup çıkan kararları uygulamak, Belediye sınırları içerisinde yer alan eski eserler ile ilgili işlemleri yürütmek, İcra edilen görevlere yönelik açılan davalara gerekli savunmalarda bulunup istenilen belgeleri düzenlemek; İmar hizmetleri ile ilgili tarifelere göre her türlü ücret ve harçların tahakkukunu yapmak, yönetmelikta tanımlanan ve yürürlükteki mevzuatın öngördüğü görevlerin yanı sıra Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri icra etmek; resmi kurumlar, müdürlükler ve vatandaşlardan gelen yazı ve dilekçelere ivedi ve doğru bir şekilde cevap vermek gibi hususlar bu birim içerisinde yürütülmektedir. 

 

Detaylı Bilgi Almak İçin;