AnasayfaHizmetlerBAŞVURU İŞLEMLERİ
Geri

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvurular İçin Ne Gerekli
Başvurular İçin Ne Gerekli
  Harita
  İfraz
Dilekçe
Tapu Fotokopisi(2 Adet)
İmar Durumu
Harita Mühendislerince Düzenlenmiş İfraz Krokisi
İşlem Gören Ve Bitişiğindeki Parsellerde S.M.Ö (Sivil Mimari Örneği) Bulunması Halinde; Bursa Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu' Nun İlgili Kararı
İşlem Gören Parselde S.M.Ö (Sivil Mimari Örneği) Bulunması Halinde; Yapının Kurul Onaylı Projesi
Harç
  Tevhid
 1- Dilekçe
 2- Tapu Fotokopisi(2 Adet)
 3- İmar Durumu
 4- Harita Mühendislerince Düzenlenmiş Tevhid Krokisi
 5- İşlem Gören Ve Bitişiğindeki Parsellerde S.M.Ö (Sivil Mimari Örneği) Bulunması Halinde; Bursa Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu' Nun İlgili Kararı
 6- İşlem Gören Parselde S.M.Ö (Sivil Mimari Örneği) Bulunması Halinde; Yapının Kurul Onaylı Projesi
 7- Harç
18. Madde Şerhinin Kaldırılması
1- Dilekçe
2- Tapu Fotokopisi(2 Adet)
3- İmar Durumu
Yola Terk
1- Dilekçe
2- Tapu Fotokopisi(2 Adet)
3- İmar Durumu
4- Harita Mühendisi Tarafından Hazırlanmış Yolaterk Folyesi
5- İşlem Gören Ve Bitişiğindeki Parsellerde S.M.Ö (Sivil Mimari Örneği) Bulunması Halinde; Bursa Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu' Nun İlgili Kararı
6- İşlem Gören Parselde S.M.Ö (Sivil Mimari Örneği) Bulunması Halinde; Yapının Kurul Onaylı Projesi
Kotlu Kroki
1- Dilekçe
2- Tapu Fotokopisi
3- İmar Durumu
4- Harç
Toprak Vizesi
1- Dilekçe
2- Hus (Harita Sorumluluğu Uygulama) Belgesi
3- Ruhsat Aslı
4- Mimari Proje
5- Harç
İhdas
1- Dilekçe
2- Tapu Fotokopisi(2 Adet)
3- İmar Durumu
4- İşlem Gören Ve Bitişiğindeki Parsellerde S.M.Ö (Sivil Mimari Örneği) Bulunması Halinde; Bursa Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu' Nun İlgili Kararı
Kamulaştırma
1- Dilekçe
2- Yeni Tarihli Tapu Fotokopisi
3- Ölü Kişiler İçin Veraset İlanı
Temel Ve Bodrum Vizesi
1- Dilekçe
2- Hus (Harita Sorumluluğu Uygulama) Belgesi
3- Ruhsat Aslı
4- Mimari Proje
5- Harç
İmar
İmar Durumu
1. Dilekçe
2. Tapu Fotokopisi
3. Çap Fotokopisi
4. Mahkeme Yazısı (Mahkeme Tarafından İstendi İse)
5. Harç
İmar Durumu Sureti
1. Dilekçe
2. Tapu Fotokopisi
3. Çap Fotokopisi
4. Harç
İmar Durumu Güncellemesi
1. Dilekçe
2. İmar Durumu
3. Harç
Temel Üstü Vizesi
1. Dilekçe
2. Yapı Ruhsatı
3. Mimari Proje (Onaylı)
4. Harita Uygulama Belgesi (Harita Mühendisi Tarafından)
5. Harç
Toprak Vizesi
1. Dilekçe
2. Yapı Ruhsatı
3. Harita Uygulama Belgesi (Harita Mühendisi Tarafından)
4. Mimari Proje (Onaylı)
5. Harç
Isı Yalıtımı Vizesi
1. Dilekçe
2. Mimari Proje (Tasdikli)
3. Isı Yalıtımı Projesi
4. Yapı Ruhsatı(Aslı)
5. Harç
Tadilat Ruhsatı
1. Dilekçe
2. Tapu
3. İmar Durumu (Varsa)
4. Vekalet(Başkasının Adına İse)
5. Mimari Proje Veya Betonarme Proje(3 Adet)
6. Ruhsat Aslı
7. Harç
Yapı Kullanma İzni
1. Dilekçe
2. Yapı Ruhsatı (Aslı)
3. Mimari Proje
4. Vekaletname
5. Harç
Yapı Ruhsatı Yenileme
1- Dilekçe
2- Emlak Vergi Makbuzu Veya Emlak Servisinden Borcu Olmadığını Belirten Yazı
3- Tapu Yazısı
4- Mimari Proje
5- İnşaat Ruhsatı
6- Proje Müellifi Mimar/İnşaat Mühendisi/Makine Mühendisi/Elektrik Mühendisi(B.Ş. Kaydı / Büro Tescil Belgesi)
7- Su Makbuzu, Elektrik Makbuzu, Ssk Bildirgesi, Beton Döküm Faturasından Herhangi Biri
Fenni Muayene
1. Dilekçe (Belirtilen İşyeri Jandarma Bölgesinde İse)
2. Emniyetten Yazı (Belirtilen İşyeri Polis Bölgesinde İse)
3. Tapu Fotokopisi
4. Bina Projesi (Ruhsatlı İse)
5. Statik Rapor Veya Rölevesi (Ruhsatlı Değil İse)
Kat Mülkiyeti Tasdiki
1. Dilekçe (Belirtilen İşyeri Jandarma Bölgesinde İse)
2. Emniyetten Yazı (Belirtilen İşyeri Polis Bölgesinde İse)
3. Tapu Fotokopisi
4. Bina Projesi (Ruhsatlı İse)
5. Statik Rapor Veya Rölevesi (Ruhsatlı Değil İse)
Yapı Denetim Kuruluşu Dosyası
1- Dilekçe (İnşaat Adresi Yazılacak)
2- Tapu
3- Çap (Aslı)
4- İmar Durumu
5- Kotlu Kroki
6- Aplikasyon Krokisi (Aslı)
7- Mimari Proje (4 Adet)
8- Statik Proje Ve Hesapları (3 Adet)
9- Sıhhi Tesisat Projesi (3 Adet)
10- Elektrik Projesi (3 Adet)
11- Harita Uygulama Projesi (3 Adet)
12- Isı Yalıtım Projesi
13- Kalorifer Projesi (Varsa)
14- P.T.T. Projesi
15- Asansör Projesi(Gerekli İse-3 Adet)
16- Sığınak Raporu (Gerekli İse)
17- Çıkmalar İçin Noterden Muvafakat (Varsa)
18- Kaldırım Kanalizasyon İlişiği
19- İmar Yasası 18. Madde İlişi
20- Emlak Vergi Makbuzu Veya Emlak Servisinden Borcu Olmadığını Belirten Yazı
21- Tapu Yazısı
22- Proje Müellifi Mimar / İnşaat Mühendisi / Makine Mühendisi / Elektrik Mühendisi /B.Ş. Kaydı / Büro Tescil Belgesi
Yapı Denetim Ruhsatı
1- Noter Tasdikli Yapı Denetim İzin Belgesi
2- Yapı Denetim Kurumu İmza Yetki Belgesi Ve İmza Sirküleri
3- Yapıya İlişkin Bakanlıkça Onaylı Bilgi Formunun Aslı / Denetçi Mimar / Mühendis Ve Yardımcı Kontrol Elemanı İle Yapı Denetim Kuruluşu İmzalı Form
4- Yapı Denetim Kuruluşu İle Yapı Sahibi Arasında Yapılan Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi
5- Yapı Denetim Kuruluşu Taahhütnamesi, Yapı Denetçisi İnşaat Müh. İle Yardımcı Kontrol Elemanı İkametgah Belgesi (Muhtarlıktan Alınacak)
6- Yapı Sahibi İle Yapı Müteahhidi Arasında Yapılan Yapım Sözleşmesi (Noterden Onaylı)
7- Yapı Müteahhit İle Şantiye Şefi Arasında Yapılan Yapım Sözleşmesi (Varsa)
8- Yapı Müteahhidi Ticaret Ve Sanayi Odası'ndan Alınan Müteahhitlik Faaliyet Belgesi, Noterden Onaylı Taahhütname, Vergi Kaydı (Müteahhit İçin Büyükşehir Kaydı)
9- Bakanlıkça Verilen Denetçi Mimar Ve Denetçi Mühendis Belgeleri Sureti
10- Yapı Denetim Hizmet Bedelinin İlk Taksitinin Yattığına Dair Banka Makbuzu
11- Damga Vergisi (0,0075)
B.K.T.V.K.V. İçin Proje
1. Dilekçe
2. Mimari Proje
3. Çap
4. Aplikasyon Krokisi
5. Tapu Örneği
6. Kotlu Kroki
7. İmar Durumu
Parselasyon Plan Tadilatı
1. Dilekçe
2. Çap
3. Tapu Fotokopisi
Plan Örneği
1. Dilekçe
2. Tapu
3. Harç
İmar Planına İtiraz
1. Dilekçe
2. Tapu
3. Hisseli Parsel İse Parselasyon Planı
İmar Planı Değişikliği
1. Dilekçe
2. Tapu
3. Şehir Plancısına Hazırlatılan Plan Teklifi
Zabıta
İşgaliye Yer Talebi
1- Dilekçe
2- Yerin Krokisi
3- İkametgah, Nüfus Cüzdanı Sureti
Pazar Yerinde Yer Verilmesi
1- Dilekçe
2- İkametgah, Nüfus Cüzdanı Sureti
3- Oda Kaydı
Diğer
Evlilik İşlemleri
1- Evlenecek Kişilerin Nüfus Müdürlükleri’nden Onaylı Nüfus Kayıt Örnekleri
2- Resimli Nüfus Cüzdanlarının Aslı Ve Fotokopisi
3- 4’er Adet Vesikalık Fotoğrafları
4- Müracaatı Evlenecek Çiftlerin Birlikte Yapmaları Gerekmektedir.
5- Çiftlerin Sağlık Raporları.
6- Muhtarlıktan Resimli İkametgah Kağıdı
Eğlence Vergisi
Eğlence Vergi Beyanı
1- Vergi Levhası Fotokopisi
2- Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi
Eğlence Vergisi Kapatma
1- Dilekçe
2- Maliye Yoklama Tutanağı
İlan Ve Reklam Vergisi
İlan Ve Reklam Vergisi Beyannamesi
Şahıs
1- Vergi Levhasının Fotokopisi
2- Nüfus Cüzdanı Örneği
3- Vergiye Tabi Olan Tabelanın Ölçüleri
Şirket
1- Vergi Levhasının Fotokopisi
2- Vergiye Tabi Olan Tabelanın Ölçüleri
Motorlu Taşıtlar İçin
1- Ruhsat Fotokopisi
2- Vergi Levhasının Fotokopisi
İlan Ve Reklam Vergisi Kapatma İşlemi
1- Dilekçe
2- Maliye Kapanış Tutanağı
Muhtaç Asker Ailesi Yardım Talebi
1- Yardımdan İstifade Edenler Asker Annesi, Kız Veya Erkek Kardeşi, Asker Eşi
2- Yardım Talebinde Bulunacak Kişi Asker Adına Muhtardan İkametgah Kağıdı İle Başvuruda Bulunabilir.
3- Talep Sahibi Doldurulan Formu Daha Sonra Mahalle Muhtarlığı,Nüfus Md,Vergi Dairesi,Ssk,,Emekli Sandığı Gibi Kuruluşları Gezdirerek Başvuru Formunu Tamamlar.