TEK MESKENİ OLAN EMEKLİLERE, DUL VE YETİMLERE AİT BİLDİRİM

 Tarih: 

 ..../ ..../ ......

ORHANELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA

                       Emlak Vergisi Kanununun mükerrer 8.inci maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.

                        - Gelirim münhasıran aşağıda belirtilen sosyal güvenlik kurumundan aldığım aylıktan ibarettir.

                       - Türkiye    sınırları   içinde    hisseli  veya tam mülkiyet kapsamında tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

                        - Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.

                        Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

 

ADRES :

 

 

 

MÜKELLEF

 

 

 

 

 

 

 

Adı ve Soyadı

(İmza)

GAYRİMENKULÜN:

 

Bina Vergisi Sicil No :

 

Belediyenin Adı:

 

Mahallesi:

 

Cadde ve Sokağı:

 

Kapı ve Daire No:

 

 

 

 

 Pafta No

Ada No

Parsel No

  ............................

..................................

........................... 

 

SOSYAL
SİGORTALAR
KURUMU

T.C. EMEKLİ
SANDIĞI

BAĞ-KUR

DİĞER SANDIKLAR (X)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Emekli Sicil
Numarası

Emekli Sandığı
Sicil Numarası

Bağ-Kur No

Sandık Sicil No

..............................

..............................

..............................

..............................

 

-. Mükellef hangi sosyal güvenlik kurumundan aylık alıyorsa o

 kuruma ait bölüme (x) işareti koyacaktır. 

(X) Sosyal Sigortalar Kanununun
geçici 20.nci maddesi kapsamına
giren sandığın ismi yazılacaktır.