HİÇBİR GELİRİ OLMADIĞINI BELGELEYENLERİN

TEK MESKENLERİNE AİT FORM

 

Tarih:

..../ ..../ .........

 

ORHANELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA

 

                Emlak Vergisi Kanununun 8’inci maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.

 

-

Hiçbir gelirim bulunmamaktadır.

 

-

Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’ yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

 

-

Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.

 

 

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ve taahhüt eder, gereğini arz ederim. 

 

      ADRES:

MÜKELLEF

 

Adı ve Soyadı

 

(İmza)

 

 

 

     GAYRİMENKULÜN:

 

 

Bina Vergisi Sicil No

:

 

 

 

Belediyenin Adı

:

 

 

Mahallesi

:

 

 

Cadde ve Sokağı

:

 

 

Kapı ve Daire No

 

 

 

 

 

Pafta No

 

Ada No

 

Parsel No 

 

 

 

 

 

E  K  L  E  R                     :

1.       Vergi mükellefiyetinin bulunmadığına dair belge.

2.       T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve sosyal sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinden alınan ve aktif sigortalı olmadığını gösterir belge.