EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİ

(BİNA)

............................................. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

............................................. İL - İLÇE - BELDE 

 Emlak Vergisi Sicil No :

 ..................................

 

 Vergi Kimlik Numarası :

 ..................................

 TABLO I - KİMLİK BİLDİRİMİ

MÜKELLEFİN

 Soyadı

 

İKAMETGAH ADRESİ

 Mahalle / Semt

 

Adı (Kurum ise Unvanı)

 

 Cadde / Sokak

 

 Baba Adı

 

 Kapı / Daire  No :

 

 Ana Adı

 

 İl – İlçe

 

 Doğum Yeri / Tarihi

 

 Telefon

 

 Nüfusa K. Olduğu Yer

 

İŞYERİ ADRESİ

 Mahalle / Semt

 

 Uyruğu

 

 Cadde / Sokak

 

 Cilt No

 

 Kapı / Daire  No :

 

Aile Sıra No

 

 

 Kadın

 

 

 

 İl - İlçe

 

 Cinsiyeti

 

 Sıra No

 

 Telefon

 

 

 Erkek

 

 

 TABLO II - BİNA BİLDİRİMİ

BİNAYA AİT BİLGİLER

1. BİNA

2. BİNA

3. BİNA

ADRES BİLGİLERİ

1

 Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde ise

 

 

 

 Belediyenin adı

 

 

 

2

 Bulunduğu köy veya mahallenin adı

 

 

 

3

 Cadde veya sokağı (değer bakımından farklı bölgede

 

 

 

 ise farklı bölgenin adı)

 

 

 

4

 Kapı ve Daire No

 

 

 

TAPU BİLGİLERİ

5

Tapuda

kayıtlı  

olduğu

 Pafta No

:

 

 

 

 Ada / Parsel No

:

 

 

 

 Cilt / Sahife No

:

 

 

 

VERGİLENDİRMEYE

 İLİŞKİN BİLGİLER

6

 Binanın arsasının alanı (m2)

 

 

 

7

 Binaya ait arsa payının oranı ve metrekaresi

 

 

 

8

 İNŞAATIN TÜRÜ (Çelik - Betonarme Karkas, Yığma - Yarı

 

 

 

 Yığma, Ahşap, Taşduvarlı - Çamurlu, G. Kondu, Basit)

9

 İnşaatın sınıfı (lüks, birinci, ikinci, üçüncü, basit)

 

 

 

10

 Kullanış şekli (Mesken, İşyeri, Depo, Fabrika, Hastane,

 

 

 

 Okul vs.)

11

 İnşaatın bitim tarihi

 

 

 

12

 İktisap tarihi

 

 

 

13

 Kısıtlılık hali varsa başlangıç tarihi

 

 

 

14

 Varsa muafiyetin başlangıç yılı ve uygulama süresi

 

 

 

15

 Bina hisseli ise hisse nispeti

 

 

 

16

 Binanın dıştan dışa yüzölçümü (m2) (Hisseli ise hisseye

 

 

 

 isabet eden yüzölçümü)

17

 Kaloriferli olup olmadığı

 

 

 

18

 Asansörlü olup olmadığı

 

 

 

 

Adı, Soyadı ve İmza

 

...../ ...../ 20...