EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİ

(ARSA)

............................................ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 ...........................................   İL - İLÇE - BELDE

 Emlak Vergisi Sicil No :

 ..................................

 

 Vergi Kimlik Numarası :

 ..................................

 TABLO I - KİMLİK BİLDİRİMİ

MÜKELLEFİN

 Soyadı

 

İKAMETGAH ADRESİ

 Mahalle / Semt

 

 Adı (Kurum ise Unvanı)

 

 Cadde / Sokak

 

 Baba Adı

 

 Kapı / Daire No :

 

 Ana Adı

 

 İl - İlçe

 

 Doğum Yeri / Tarihi

 

 Telefon

 

 Nüfusa K. Olduğu Yer

 

ADRESİ

 Mahalle / Semt

 

 Uyruğu

 

 Cadde / Sokak

 

 Cilt No

 

 Kapı / Daire  No :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞYERİ

 İl - İlçe

 

 Aile Sıra No

 

 

 Kadın

 

 Cinsiyeti

 

 Sıra No

 

 Telefon

 

 

 Erkek

 

 

 

 TABLO II - ARSA BİLDİRİMİ

ARSAYA AİT BİLGİLER

1. ARSA

2. ARSA

3. ARSA

ADRES   BİLGİLERİ

1

 Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde ise

 

 

 

 Belediyenin adı

 

 

 

2

 Bulunduğu köy veya mahallenin adı

 

 

 

3

 Cadde veya sokağı (değer bakımından farklı

 

 

 

 bölgede ise farklı bölgenin adı)

 

 

 

TAPU     BİLGİLERİ

4

Tapuda kayıtlı olduğu

 Pafta No

:

 

 

 

Ada / Parsel No

:

 

 

 

 Cilt / Sahife No

:

 

 

 

VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

5

 Arsanın (Parsel) yüzölçümü (m2)

 

 

 

6

 Hisseli ise hisse nispeti

 

 

 

7

 Hisseye isabet eden arsanın yüzölçümü (m2)

 

 

 

8

 Arsanın iktisap tarihi

 

 

 

9

 Kısıtlılık hali varsa başlangıç tarihi

 

 

 

10

 Varsa muafiyetin başlangıç yılı ve uygulama süresi

 

 

 

 

Adı, Soyadı ve İmza

 

...../ ...../ 20.....