EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİ

(ARAZİ)

.................................................   BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

..................................................  İL - İLÇE - BELDE 

 Emlak Vergisi Sicil No :

 ..................................

 

 Vergi Kimlik Numarası :

 ..................................

 TABLO I - KİMLİK BİLDİRİMİ

MÜKELLEFİN

 Soyadı

 

İKAMETGAH ADRESİ

 Mahalle / Semt

 

 Adı (Kurum ise Unvanı)

 

 Cadde / Sokak

 

 Baba Adı

 

 Kapı / Daire No :

 

 Ana Adı

 

 İl – İlçe

 

 Doğum Yeri / Tarihi

 

 Telefon

 

 Nüfusa K. Olduğu Yer

 

İŞYERİ ADRESİ

 Mahalle / Semt

 

 Uyruğu

 

 Cadde / Sokak

 

 Cilt No

 

 Kapı / Daire No :

 

 

 İl – İlçe :

 

 Aile Sıra No

 

 

 Kadın

 

 

 

 

 

 Cinsiyeti

 

 Sıra No

 

 Telefon

 

 

 Erkek

 

 

 TABLO II - ARAZİ BİLDİRİMİ

ARAZİYE AİT BİLGİLER

1. ARAZİ

2. ARAZİ

3. ARAZİ

ADRES                   BİLGİLERİ

1

 Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde ise

 

 

 

 Belediyenin adı

 

 

 

2

 Bulunduğu köy veya mahallenin adı

 

 

 

3

 Bulunduğu semtin veya mevkiin adı

 

 

 

TAPU  
 BİLGİLERİ

4

Tapuda

kayıtlı

olduğu

 Pafta No

:

 

 

 

 Ada / Parsel No

:

 

 

 

 Cilt / Sahife No

:

 

 

 

VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

5

 Arazinin (Parsel) yüzölçümü (m2)

 

 

 

6

 Hisseli ise hisse nispeti

 

 

 

7

 Hisseye isabet eden arazinin yüzölçümü (m2)

 

 

 

8

 Arazinin cinsi (Kıraç, Taban, Sulak)

 

 

 

9

 Arazinin iktisap tarihi

 

 

 

10

 Kısıtlılık hali varsa başlangıç tarihi

 

 

 

11

 Varsa muafiyetin başlangıç yılı ve uygulama süresi

 

 

 

 

 

 

Adı, Soyadı ve İmza

 

...../ ...../ 20.....