2017 YILI BURSA TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET UYGULAMA TALİMATI

2017 YILI BURSA TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET UYGULAMA TALİMATI

 2017 YILI

BURSA TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET

UYGULAMA TALİMATI

GENEL ŞARTLAR

 

 

 

1-Turizm amaçlı sportif faaliyetler için valiliğimizden belge alan işletmeler söz konusu belgeyi başkalarına devredemeyecek ve kiraya veremeyeceklerdir.

2-Deniz turizmi aracı işletme belgesi verilen ve yıl içerisinde kurul tarafından yapılan denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler neticesinde kurul gündemine alınarak değerlendiriklecektir. İzinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunanlar,bulundukları yerin en büyük mülki amirleri tarafından faaliyetten men edilerek,ilgililer hakkında 30/03/2005 tarih ve 5326 sayılı kabahatler kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca ve ayrıca söz konusun sportif faaliyet alanlarında gerekli olan konun ve yönetmeliğe göre işlem yapılacaktır.

3-Turizm amaçluı sportif faaliyet izin belgesi ve ''Deniz turizmi aracı ilşetme belgesi'' bir takvim yılını içermektedir.

4-Su üstü sportif faaliyet parkur alanı ilan edilmiş olan yerlerde  güvenlik amacıyla halk plajlarında ve konaklama tesisi önündeki plajlarda yüzme alanları şamandıralarla belirlenerek belirlenen alanda zıpkınla balık avlaması yapılmayacak,hiçbir deniz aracı ile bu işaretli alana girilmeyecektir.

5- İşletmeciler çevre kirliliğine neden olmayacak bir biçimde faaliyet gösterecek bu amaçla gerekli tedbirleri alacak ayrıca doğal hayatı koruma kon usunda ülkemizin çevreye ve doğaya zarar verici faaliyette bulunulamaz.

6-Sportif faaliyetlerde görevli personelin kılık kıyafeti temiz ve düzenli olmak kaydıyla, PVC kaplı adı-soyadı, tc.kimlik numarası, görevi ve bağlı bulunduğu turizm amaçlı sportif faaliyet işletmesinin adı yazılı halde bulunan tanıtım kartı yanında bulundurulacaktır.1774 sayılı kanun kapsamında çalışanların kimliklerini kolluk kuvvetlerine vermeleri mecburidir.Çalışan personele ve üçüncü şahsa ait kaza sigortası ve mali mesuliyet sigortası yılsonunu kapsayacak şekilde yapıtılacaktır.Faaliyet ücretleri açık ve görünür şekilde belirtilecektir.

7-Faaliyet ücretleri açık ve görünür şekilde belirtilecektir. İlgili yasa ve yönetmelikler çercevesinde yapılan her faaaliyet için fiş kesilip faturalandırılacaktır. Bu bağlamda yazar kasa kullanımı zorunludur.

8-Münferit olarak halk plajlarında yapılan su üstü turizm amaçlı sportif faaliyet yapacak olan işletmelerin ilgili belediyesinden gerekli izinleri alınmış ''Kıyı kanunun uygulamasına dair yönetmeliğin'' 18 nci maddesi kapsamında sahil şeridinde en az on metrekare alana sahip irtibat bürolarının bulunması zorunludur.

9-Turizm sezonunda ; ilgili kurumlarının kendi görev alanı ile ilgili denetimlerini sıklaştırması ve gereken idari yaptırımları uygulaması ; ayrıca belgesiz faaliyetlerin ve mevcut işletmelerinin denetimlerini yapmak üzere , il kültür ve turizm müdürlüğü , sahil güvenlik komutanlığı , il jandarma komutanlığı, liman başkalnlıkları , gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü ve TÜRSAB'ın katılımıyla denetim komisyonu oluşturulacaktır. Uludağ milli park sınırları içerisinde kalan  denetimler için söz konusu komisyona milli park müdürlüğü ve Uludağ Jandarma Komutanlığı da dahil olacaktır.Söz konusu değişiklikler tamamlanmadan faaliyet gösterilmeyecektir.Buna uymayanlar hakkında 30/03/2005 tarih ve 5326 sayılı kabahatler kanunun'un 32 nci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

13-Her yıl turizm amaçlı sportif faaliyet kurulunca belirlenen parkurların haricinde faaliyet yapılmasına kesinlikle izin verilmeyecektir.

14-ATV-Kar motoru,Jet-ski,vb. motorlu araçlar ile gerçekleştirilen faaliyetlerde , faaliyetin gerçekleştirileceği her bir araca ait özel plaka hazırlanması zorunlu kılınacaktır.Bu plakada ; firma ismi,araca firma tarafından verilmniş olan numara ve söz konusun firmaya verilmiş olan sportif faaliyet belge izin numarası beliritilecek ve izin belgesi kolluk kuvvetlerine teslim edilecektir.

15-Dernek STK ve kamu kurum ve kuruluşlarının sportif ve turzim amaçlı yapacakları faaliyetlerle ilgili olarak resmi kurumlardan alınacak izinler için 15 gün öncesinden ilgili kurumlara başvurulacaktır.Ayrıca faaliyet gerçekleştirilecek olan katılımcı listesi ilgili kurumlara gönderilecektir.Bu faaliyetlerin tümünün seyehat acentalarıyla yapılması zorunludur.

16-Milli park sınırında gerçekleştirilecek yürüyüş ve dağcılık faaliyetlerinde alan klavuzu alınması zorunludur.

17-Milli parklar tarafından belirlenen parkurlar milli park içerisinde levhalar ile gösterilecek ve gerekli alanlara uyarı ve yön levhaları konulacaktır.

18-Gençlik ve spor il müdürlüğü tarafından verilen dağcılık,yürüyüş,off-road izinlerinde başvuruların ilgili kurumlara  bildirilmesi ve 15 gün öncesinden alınması sağlanacaktır.Bu tür faaliyetlere izin verilmesi için seyahat acentası olma zorunluluğu aranacaktır.

19-Çalışma saatleri genel olarak 09.00 - 21.00 arasındadır. Ancak sportif faaliyetlerin süresi gün batımı göze alınarak kısaltılabilir.

 

 

1A-) GÜVENLİK

 

1-Güvenlik nedeniyle veli izini olmaksızın 18 yasşından küçüklerin herhangi bir sportif faaliyetten yararlanmalarına kesinlikle izin verilmeyecektir.

2-Jet-ski, ATV- kar motoru- safari araçları ve deniz bisikletlerine mutlaka araç takip sistemi yerleştirilecektir. Bu kurala uymayan belge sahipleri hakkında uygulama talimatnamesinin '' Genel Şartlar 2. Maddesi '' uygulanacaktır. Hali hazırda turizm amaçlı sportif faaliyet belgesine belgesine sahip firmalar için söz konusu sistemi araçlarına taktırmak için 30 iş günü süre tanınacaktır.

4- 4*4 araçları için araç takip sistemi ve trafiğin talep ettiği diğer ekipmanları bulundurmak zorunlu olacaktır.

5- Atv ve kar motoru kullanımında kask- eldiven, dizlik ve el ısıtması kullanmak mecburi olacaktır.

6- İnsan yoğunluğu olan yerlerde faaliyet yapılmayacaktır.

7- Madde ve ilaç etkisinde olanlara kesinlikle sportif faaliyet yapıtırılmayacaktır.

8- Kullanılacak araç için görsel bazlı eğitim uygulanacaktır.

9- reklam veya taşıma amacıyla parkur ve bekleme alanı dışında sportif faaliyet aracı bulundurulmayacaktır.

 

 

 

2- SU ÜSTÜ TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYETLER

 

1- Jet skiler 18 yaşından küçük ve alkollü kişilere kullandırılmayacaktır. Can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü tutum ve davranışlarda bulunulmaması yönünde uyarılar yapılacaktır.

2- Banana ve paraşüt çeken sürat motorlarında bu aracı kullanmaya yetkili kişi dışında bir yardımcı eleman bulundurulacaktır. Jet ski ile sportif faaliyet amacıyla paraşüt vb araç çekilmeyecektir.

3-Su sporlarında kullanılan jet skilerin liman kaydı yaptırılacak ve liman kaydı olmayan jet-skiler kullanılmayacaktır.

4- Sportif turizm faaliyetine katılanların listesi kayıt defterinde tutulacak ve istenildiğinde kurula veya ilgili kuruma incelenmek üzere vericektir.Müşteriyi tanıtıcı, müşterinin konaklama bilgileriyle imzası bu defterde zorunlu olarak kayıt altına alınacaktır. Müşterinin uyması gereken kurallar kendisine anlatılacaktır.

 

 

3- TURİZM AMAÇLI KARADA YAPILAN SPORTİF FAALİYET ( SAFARİ-ATV)

 

 

1- Uludağ milli park, Cumalı kızık, Gölyazı gibi ilimizin en önemli turizm cazibe alanlarında, alanın doğal yapısının korunması , çevrenin temiz tutulması ve turisti rahatsız edecek davranıışlarının önlenmesi ilimiz turizimi açısından oldukça öenmlidir. Bu kapsamda ; ATV-oto safari ve kar motorlarının faaliyeti için izin verilen parkur alanlarında il jandarma komutanlığı koordinasyonunda bağlı bulunan ilçe jandarma komutanlıklarınca gerekli tedbirlerin aldırılması sağlanacaktır.

2-trafiğe tescilli ATV ler hariç ve sayıları sınırlı tutulmak kaydıyla ATV lerin asfaltta kullanımına izin verilmeyecektir.

3- Atv lere vb kapasitenin üzerinde yolcu alınmayacaktır.

4-Milli park sınırları içerisinde trafik tescilli araç kullanımında araç sınırlaması milli park müdürlüğü tarafından yapılır. Milli park müdürlüğünün iznine tabidir.

5- Milli park sınırları içerisinde yapılacak faaliyetler için belge verilmesi durumunda milli park müdürlüğünce yapılacak ihale sonrasında faaliyete başlanabilecektir. Belge verilmiş olması faaaliyet yapılmasına izin verildiği anlamına gelmez.

6- Sportif turizm faaliyetine katılanların listesi kayıt defterinde tutulacak ve istenildiğinde kurula veya ilgili kuruma incelenmek üzere verilecektir. Müşterinin uyması gereken kurallar kendisine anlatılacaktır.

İRFAN TATLIOĞLU - Orhaneli Belediye Başkanı
İRFAN TATLIOĞLU
Orhaneli Belediye Başkanı