ORHANELİ BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI 09.03.2022

ORHANELİ BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI 09.03.2022

  1. Mülkiyeti Belediye Başkanlığına ait 4 Adet gayrimenkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesi gereği açık artırma usulü ile 09.03.2022 Çarşamba  günü saat 10.00 de ayrı ayrı ihale edilecektir.
      İhale, Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 09.03.2022 Çarşamba günü saat 10.00’da ilk sıradan başlayarak ayrı ayrı yapılacaktır.