Gözünüz arkada kalmasın onlara gözümüz gibi bakıyoruz