Beyceli aşçılar Bursa'yı doyuruyor.

Beyceli aşçılar Bursa'yı doyuruyor.

Beyceli aşçılar Bursa'yı doyuruyor.

Dağder Aşçılar Birliği Belediye Başkanımız 

Ali Aykurt'u makamında ziyaret ettiler.